Hoe werken mijn longen?

U heeft twee longen die zich bevinden aan beide zijden van uw hart in de ribbenkast. Elke long bestaat uit secties, die kwabben worden genoemd. Deze staan in verbinding met de neus en mond via de luchtpijp (trachea).

Het is de taak van de longen om zuurstof in het lichaam te brengen en om koolstofdioxide te verwijderen. Zuurstof is een gas dat ons voorziet van energie; koolstofdioxide is een afvalproduct van het lichaam.

Wanneer u inademt, passeert de lucht een reeks van verbindingsbuizen (de bronchiën of luchtwegen genaamd) die zijn bedoeld om de lucht in de bloedbaan te brengen. De lucht komt in de bloedbaan via kleine luchtzakjes die longblaasjes worden genoemd.Hoe voorkomen mijn longen een infectie?

De longen nemen niet alleen lucht op, maar houden ook ongewenst materiaal uit het lichaam. De lucht zit vol met kleine deeltjes en bacteriën. Gemiddeld ademt een mens elke dag bijna een miljoen bacteriën in. Omdat de longen zo effectief zijn in het verwijderen van bacteriën, komt het maar zelden voor dat er zich luchtweginfecties ontwikkelen.

Uw luchtwegen zijn bekleed met een laag kleverig slijm (sputum genaamd wanneer het wordt opgehoest) die de deeltjes en bacteriën opvangt en daardoor de luchtwegen vochtig en schoon helpt te houden.

Dit slijm wordt voortdurend omhooggeduwd in de richting van de keel, zodat het beter kan worden opgehoest of ingeslikt. Dit duwen wordt gedaan door kleine trilhaartjes die het slijm omhoog bewegen. Dit is de voornaamste manier om de luchtdoorgangen schoon en vrij van infecties te houden.

Wat zijn bronchiëctasieën?

Bij bronchiëctasieën raken delen van de luchtwegen beschadigd en worden deze breder dan normaal. Deze bredere gebieden zijn minder effectief in het verwijderen van slijm (sputum) uit de longen, waardoor het slijm zich ophoopt en geïnfecteerd kan raken met bacteriën.

Er kunnen zich luchtweginfecties voordoen wanneer bacteriën groeien en het lichaam niet in staat is de longen vrij te maken vanwege de beschadiging, of omdat het slijm te dik is.

Bronchiëctasieën kunnen een of meerdere delen van de long aantasten. Het kan milde klachten geven wanneer er niet zoveel slijm aanwezig is, maar het kan ook een ernstigere vorm aannemen waarbij mensen meer slijm ophoesten.

Infecties kunnen ervoor zorgen dat de longen ontstoken raken, wat bepaalde delen van de long kan beschadigen of blokkeren. Dit kan leiden tot symptomen als het ophoesten van slijm, regelmatige luchtweginfecties, kortademigheid, pijn op de borst en vermoeidheid.

Waarom heb ik deze aandoening ontwikkeld?

De longbeschadiging en verbreding van de longbuizen (luchtwegen) kunnen worden veroorzaakt door een groot aantal verschillende aandoeningen. In sommige gevallen kan een zware infectie, zoals longontsteking of kinkhoest in de kindertijd, schade veroorzaken. In dat geval wordt de aandoening 'post-infectieuze' bronchiëctasieën genoemd. Andere aandoeningen die vaak gekoppeld zijn aan bronchiëctasieën zijn:

 • Problemen met het immuunsysteem.
 • Ernstig astma, gecompliceerd door een allergische reactie op een schimmel genaamd Aspergillus (dit wordt allergische bronchopulmonale aspergillose of ABPA genoemd).
 • Aandoeningen waarbij het immuunsysteem het lichaam aanvalt, zoals reumatoïde artritis of colitis ulcerosa.
 • Een obstructie of blokkering van de luchtwegen na het inademen van een bepaalde stof.
 • Erfelijke problemen waardoor de longen zich niet op de normale wijze ontwikkelen (syndroom van Kartagener/Primairy ciliaire dyskinesie of PCD).
 • Alfa-1-antitrypsinedeficiënctie
 • Infectie met tuberculose (TBC) of bacteriën die vergelijkbaar zijn met TBC (non-tuberculeuze mycobacteriën of NTM genoemd)
 • Chronisch obstructieve longziekte (COPD)

Uw arts zal u enkele vragen stellen en mogelijk enkele onderzoeken verrichten om erachter te komen wat bij u de bronchiëctasieën heeft veroorzaakt (zie de sectie hieronder). Vaak wordt de oorzaak niet gevonden (idiopathisch). Dat betekent niet dat er geen oorzaak is, het betekent alleen dat de medische wetenschap nog niet voldoende begrijpt van de aandoening om de oorzaak te achterhalen.

De behandeling van bronchiëctasieën is in de meeste gevallen hetzelfde, ongeacht de oorzaak. Er zijn echter een aantal oorzaken waarvoor een speciale behandeling is vereist. Zie 'Behandeling'.

Hoe wordt de diagnose vastgesteld?

Bronchiëctasieën worden vermoed bij personen met een van de veelvoorkomende symptomen van de aandoening, zoals aanhoudende hoest, productie van slijm (sputum) of regelmatige luchtweginfecties.

Deze symptomen kunnen overlappen met de symptomen van andere aandoeningen aan de luchtwegen, zoals COPD of astma, en dat is de reden dat de meeste mensen eerst op deze aandoeningen getest worden voordat bronchiëctasieën wordt vermoed.

Als uw huisarts of ziekenhuisarts denkt dat u bronchiëctasieën heeft, zal hij/zij extra onderzoeken verrichten:

Wat zijn de symptomen?

Elke persoon ervaart bronchiëctasieën op een andere manier. Het is dus niet mogelijk om een specifiek beeld van bronchiëctasieën te beschrijven. U kunt enkele of alle van de volgende symptomen hebben:

 • Hoest - die gepaard kan gaan met het ophoesten van slijm (sputum). Sputum is een zeer veelvoorkomend symptoom. De hoeveelheid die wordt opgehoest kan erg variëren, evenals de kleur, die wit, geel, groen, donkergroen of bruin kan zijn. De afbeelding toont verschillende sputum-monsters van personen met bronchiëctasieën die in kleur variëren van helder naar donkergroen/bruin).

 • Kortademigheid - doordat de beschadigde luchtwegen minder goed werken. In veel gevallen is kortademigheid geen probleem, maar soms merken mensen dat ze buiten adem zijn als ze een heuvel op lopen of de trap op gaan. In ernstige gevallen kunnen mensen kortademig worden tijdens minder inspannende bezigheden.
 • Gevoel van ernstige vermoeidheid - het lichaam gebruikt veel energie om infecties te bestrijden, maar ook het hoesten en ademhalen kost moeite. Dit kan verergeren als de betreffende persoon moeite heeft met slapen als gevolg van andere symptomen.
 • Onaangenaam gevoel op de borst - dit kan aanvoelen als pijn, benauwdheid of een gevoel van 'volheid' op de borst.
 • Regelmatige luchtweginfecties - de betreffende persoon kan merken dat hij/zij gemakkelijk infecties oploopt en dat deze infecties sneller de luchtwegen aantasten. De symptomen van hoesten, kortademigheid, hijgen, een onaangenaam gevoel op de borst en vermoeidheid kunnen tijdens een infectie verergeren. Zorgverleners noemen luchtweginfecties vaak 'exacerbaties' om aan te tonen dat niet elke opflakkering van symptomen wordt veroorzaakt door een infectie. Zie onze veelgestelde vragen over 'Wat is een exacerbatie'?

Hoe lang leef ik?

Voor mensen met milde/goed gecontroleerde bronchiëctasieën zou er geen verschil in levensverwachting moeten zijn in vergelijking met de bevolking als geheel. Voor mensen met ernstige/ongecontroleerde bronchiëctasieën of met aanvullende risicofactoren is een goede controle erg belangrijk omdat de levensverwachting hier wel kan worden aangetast.

Ga voor meer informatie over het controleren van uw bronchiëctasieën naar Beheersen van mijn bronchiëctasieën.

Bespreek uw eigen aandoening ook met uw adviseur of arts wanneer u meer informatie wenst.

Hoe ernstig is mijn aandoening?

Als uw bronchiëctasieën goed onder controle zijn, zou u met weinig klachten een normaal leven kunnen leiden. Dit is, waar mogelijk, het doel van de behandeling.

Wanneer de symptomen van bronchiëctasieën uw dagelijkse activiteiten in de weg staan, is dat een teken dat uw bronchiëctasieën ernstiger zijn. Bronchiëctasieën is een complexe aandoening en er bestaat geen specifiek onderzoek of symptoom waarmee kan worden aangetoond of uw aandoening mild, matig of ernstig is.

Factoren waarvan bekend is dat deze zijn gekoppeld aan meer problemen zijn:

 • Kortademigheid: als u niet in staat bent om 100 meter te lopen zonder te stoppen is dat een teken van ernstigere bronchiëctasieën.
 • Luchtweginfecties: als u drie of meer luchtweginfecties heeft in een jaar tijd.
 • Frequent groeiende bacteriën op de slijmmonsters (sputum): dit suggereert dat er binnen uw longen een vorm van regelmatige infecties plaatsvindt. Dit kan een teken zijn dat de aandoening ernstiger is, met name als een microbe genaamd Pseudomonas regelmatig wordt gevonden.
 • CT-scan: uw arts zal uw CT-scan (computertomografie) onderzoeken. Een CT-scan gebruikt röntgenstralen om een gedetailleerd beeld te krijgen van delen van uw lichaam. Als de bronchiëctasieën beide longen of meerdere delen van de long aantast, kan dit erger zijn dan wanneer het slechts een klein deel van de long aantast.
 • Ziekenhuisopnamen: als u in het ziekenhuis opgenomen bent geweest met een zware luchtweginfectie of omdat u geïnjecteerde antibiotica nodig had, is het waarschijnlijk dat uw bronchiëctasieën ernstiger zijn. Zie het gedeelte over antibiotica.
 • Gewicht: als bronchiëctasieën ertoe leiden dat u gewicht verliest, in die mate dat u ondergewicht heeft, wijst dit op een ernstigere vorm van bronchiëctasieën.
 • Longfunctietests: uw arts kan u vragen een aantal ademhalingstests (spirometrie) te ondergaan om uw longcapaciteit te onderzoeken. Deze test toont aan hoe goed u kunt ademen door te meten hoeveel lucht er in uw longen zit en hoe snel u kunt uitademen. Een verminderde longcapaciteit suggereert dat uw bronchiëctasieën ernstiger zijn.
 • Leeftijd heeft een belangrijke impact op de symptomen en de ernst van de bronchiëctasieën, omdat de longen gewoonlijk kleiner worden naarmate u ouder wordt en het immuunsysteem minder effectief wordt.

Dit is slechts een richtlijn en sommige mensen kunnen meerdere symptomen hebben en nog steeds een normaal leven leiden, terwijl anderen geen enkele van de bovenstaande symptomen hebben maar wel andere belangrijke factoren die hun kwaliteit van leven aantasten.

Veel van deze factoren kunnen worden verbeterd met een effectieve behandeling. Zelfs als uw bronchiëctasieën ernstig zijn, kan dit sterk worden verbeterd met een behandeling.

Geavanceerde informatie over bronchiëctasieën van ERS

Diepgaande medische informatie

Meer diepgaande medische informatie over bronchiëctasieën kunt u terugvinden in de onderstaande publicaties van de European Respiratory Society.

Deze informatie is bedoeld voor zorgverleners maar kan tevens interessant zijn voor mensen die op zoek zijn naar meer geavanceerde informatie.

Sommige onderstaande links bevatten gedetailleerde en complexe informatie en overlevingskansen.

Video's (geavanceerd technisch)

Duration: Six videos (5 min each) of medical experts in conversation on a range of topics concerning antibiotics, inflammation, Pseudomonas,, acute exacerbations and NTM. Please note these videos are aimed at healthcare professionals but some patients may also find them useful.

?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen>